Pratite nas

Jezik

Treset

Treset sa Peštera i njegova prirodna svojstva

Treset sa Peštera spada u najkvalitetnija prirodna organska i organo-mineralna đubriva, ne samo u Srbiji i Evropi, već i u Svetu.

Ova vrsta treseta je nastala pre više hiljada godina, razlaganjem i taloženjem biljnih ostataka (mahovina, paprati i delimično trske), u uslovima planinske klime, na Pešterskoj visoravni, a na nadmorskoj visini od 1150 metara. Zbog dejstva posebnih prirodnih uslova, kao i specifičnih biljnih materijala iz kojih je nastao, treset sa Peštera poseduje izvanredne bio-eksploatacione potencijale.

Po sastavu slabo mineralizovani Pešterski treset sadrži: 89% organske materije; 2,41% ukupnog azota; 0,18% ukupnog kalijuma; 0,18% ukupnog fosfora i 8,23% ostalih makro, mezo i mikro elemenata.

Suv treset sa Peštera u svojih 100gr apsorbuje i do 500 ml vode, u zavisnosti od njegovog stepena mineralizacije. Što je stepen mineralizacije manji, to je veća njegova apsorpciona moć. Ovakva moćnost upijanja i zadržavanja vode, a samim tim i biljnih hraniva rastvorenih u njoj, omogućavaju biljkama da duži vremenski period opstanu u uslovima suše. Zbog velike poroznosti i lakog mehaničkog sastava ovog treseta, koren biljaka se nesmetano u njemu razvija i postiže veliku masu, što biljkama omogućava efikasnu apsorpciju biljnih hraniva.

Treset

Treset - Prodaja Treseta

Peštarski treset d.o.o                                             Predstavnik za BiH:

Adresa: Leskova bb, Tutin, Srbija                       Dallas International doo

Tel: +381 20 810-500; 810-510                       Pavla Lukača 20, Sarajevo, BiH
Fax +381 20 811-136                                          Tel: +387 61 200 440
email: kemal.hajrovic@gmail.com                      elvir.hajrovic@yahoo.com 

Treset Tutinski sa Peštera u proizvodnji

Devičanski treset sa Peštera ima ogroman bio-potencijal i idealnu kiselost ( pH u nKCl-u = 4,9 ), te je nezamenjiv u tehnologiji zasnivanja i uzgoja borovnice, visoko-kvalitetnih travnjaka, cvećarstvu, povrtarstvu, proizvodnji šampinjona, proizvodnji sadnica i uzgoju četinara i drugih biljnih kultura, koje zahtevaju nisku kiselost podloge za svoj razvoj.

Mešanjem ovog treseta različitog stepena mineralizacije sa različitim količinama zgorelog ovčijeg stajnjaka, takodje poreklom sa Pešterske visoravni, sa dolomitom i drugim materijalima, proizvodimo bio-supstrate posebno za:

  •  Proizvodnju rasada paprike, paradajza, krastavca, salate, jagoda i drugog povrća u staklenicima i plastenicima.
  •  Proizvodnju sadnog materijala u voćarstvu i vinogradarstvu, posebno za ožiljavanje, a posebno za pakovanje radi njegove distribucije.
  • Proizvodnju pečuraka (šampinjona), prvenstveno kao pokrivka.
  • Proizvodnju rasada i sadnog materijala u cvećarstvu,  posebno za cvetnice, a posebno za ukrasno bilje.
  • Proizvodnju kontejnera za distribuciju cvetnih lukovica, ruža i drugog sadnog materijala.
  • Substrat za travnjake
  • Substrat za četinare
  • Podlogu pri sadnji biljaka na rupe ili redove u povrtarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu, cvećarstvu i šumarstvu.

U planu nam je, da nakon oglednih istraživanja, tržištu ponudimo i druge proizvode proizvedenih na bazi i kvalitetu koji poseduje Tutinski treset sa Peštera. Tu prvenstveno mislimo na helatna tečna đubriva, preparate na bazi huminskih i fulvo kiselina, rolovane tepih staze trava, cveća, povrća i kombinovane tepih staze, na ukrasne poklon cvetne pakete i drugo.